O nás

Vítáme Vás na stránkách naší školy,

jsme mateřská škola jako každá jiná, ale možná právě ta, kterou hledáte.

Dovolujeme si představit Vám ji.

Mateřská škola Na Okraji

Zřizovatelem je Městská část Praha 6.

Od 1.7. 2001 jsme příspěvkovou organizací.

V přízemí budovy se nachází šatny dětí,  na konci chodby  5. /malá/ třída „Oranžový domeček“ a království kuchařek – kuchyně.

Po schodech dorazíme k 1. třídě označené „červeným domečkem“, kde se scházejí a nejmladší děti,  ty o málo starší, mají ve 2. třídě na stejném podlaží „zelený domeček“. Do nejvyššího druhého patra stoupají nejstarší děti, které jsou ve 3.třídě ve „žlutém“,   a ve 4.třídě,  v „modrém domečku“.  Každým rokem postupují děti, pokud to složení dětí umožňuje, i se svými učitelkami, „výš“ do vyšší třídy, které jsou vybaveny zařízením vyhovujícím potřebám dětí, konkrétní věkové skupiny.

Provozní doba školy je od 6.45 do 17.00 hodin.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Mateřská škola Na Okraji byla vybudována v šedesátých letech minulého století a slavnostně otevřena 17. března v roce 1962. Byla prvním zařízením tohoto druhu na právě vznikajícím sídlišti Petřiny. Nachází se v klidné oblasti, je vzdálena od rušných komunikací. Z jižní strany má oplocený prostor zahrady, lemovaný vzrostlými stromy a za ním veřejné dětské hřiště. Hlavní vchod je z boku budovy. Budova je dvoupatrová, s rozlehlou, udržovanou a vybavenou zahradou, která je celoročně maximálně využívána.

Od doby svého založení prošla škola mnoha úpravami. Po získání právní subjektivity (1.7.2001), byla provedena celková oprava střechy a výměna rozvodu plynu. Kromě dílčích úprav vnitřku školy byly prováděny i úpravy zahrady – např. výměna asfaltového povrchu chodníčků za zámkovou dlažbu. Během následujících let  probíhala postupná rekonstrukce Nové jsou také dveře ve všech šatnách, vchodové dveře do budovy MŠ, včetně provozního vchodu do školní kuchyně. V srpnu 2008 byla výměna dosluhující okna za nová plastová. V letních měsících roku 2011 byla přebudována sociální zařízení a dětské umývárny. Budova prošla z větší části výměnou elektroinstalace, dokončení výměny elektroinstalace bylo realizována v létě 2012, spolu s přestavbou školnického bytu na novou – menší třídu, s kapacitou 12 míst  a částečně přebudována kuchyně s vytvořením přípravny jídel pro novou třídu a nová kancelář pro vedoucí školní jídelny.
Stavebními úpravami bylo umožněno navýšení kapacity školy na maximálních 111 dětí.
Škola má od léta 2013 novou zateplenou fasádu.
Kuchyně prochází postupnou modernizací – od srpna 2016 je vybavena elektrickým konvektomatem.

Úpravami také prochází zahrada. V roce 2005 zabudován nový herní sportovní prvek „Pyramida“ se skluzavkou. V roce 2011 mašinka s vagonem. Na jaře 2016 přibyla vrbová stavba IGLOO a mobilní truhlíky, pro pěstování rostlin, spolu s dětmi z jednotlivých tříd. V létě 2018 byla opravena zvlněná cesta a pískoviště získala nová plastová obložení. V jednání se zřizovatelem je rekonstrukce  zahradního domku a oprava oplocení.
Od jara 2020 zdobí zahradu nerezové pítko /univerzální stojan vybavený pítkem a umyvadlem v různých výškách a mlžící tryskou/.


Třídy
ve školním roce 2020/2021 má 5 tříd: 

v 1. patře:      vpravo je 1. třída pro 25 dětí: „Červený domeček“
–  vedou jí paní učitelky Ing. Gabriela Barešová a Irena Svobodová
asistentka pedagoga Markéta Novotná
vzdělávají se zde děti 3-4 leté

vlevo je 2. třída pro 25 dětí: „Zelený domeček“
–  vedou jí učitelky Ivana Kučmašová a Kateřina Lejnarová
vzdělávají se zde děti 4-5 leté

ve 2. patře      vpravo je 3. třída pro 25 dětí: „Žlutý domeček“
– vedou jí učitelky Pavla Hinková a Helena Petrášová
vzdělávají se zde děti 3-6 leté

vlevo je 4. třída pro 25 dětí: „Modrý domeček“
– vedou jí učitelky Renata Krupičková a Iveta Vargová
asistentka pedagoga Katarína De Matos Mendes Tóth
vzdělávají se zde děti 3-7 leté

Malá pro 11 dětí (nově vybudovaná 5. třída v roce 2012) „Oranžový domeček“ je v přízemí – vedou jí Bc. Klára Klímová a Lenka Bártová
vzdělávají se zde děti 3-4 leté

telefonní kontakty do tříd:
1. červená a 2. zelená třída (1.patro) a 5. oranžová třída –  235 302 356
3. žlutá  a 4. modrá třída ( 2.patro)  –  235 302 357

V naší škole jsou vzdělávány děti od tří do šesti/sedmi let, integrované děti se zdravotním postižením a s odkladem školní docházky.

Výše úplaty za vzdělávání činí ve školním roce 2020/2021: 711,-Kč. Podrobnosti viz Směrnice o úplatě (v MŠ).