O nás

Vítáme Vás na stránkách naší školy,

jsme mateřská škola jako každá jiná, ale možná právě ta, kterou hledáte.

Dovolujeme si představit Vám ji.

Mateřská škola Na Okraji, příspěvková organizace

Zřizovatelem je Městská část Praha 6.

Od 1.7. 2001 jsme příspěvkovou organizací.

V přízemí budovy se nachází šatny dětí,  na konci chodby  5. /malá/ třída „Oranžový domeček“ a království kuchařek – kuchyně.

Po schodech dorazíme k 1. třídě označené „červeným domečkem“, kde se scházejí nejmladší děti,  ty o málo starší, mají ve 2. třídě na stejném podlaží „zelený domeček“. Do nejvyššího druhého patra stoupají nejstarší děti, které jsou ve 3.třídě ve „žlutém“  a ve 4.třídě  v „modrém domečku“.  Každým rokem postupují děti, pokud to složení dětí umožňuje, i se svými učitelkami, „výš“ do vyšší třídy, které jsou vybaveny zařízením vyhovujícím potřebám dětí, konkrétní věkové skupiny.

Provozní doba školy je od 6.45 do 17.00 hodin.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Mateřská škola Na Okraji byla vybudována v šedesátých letech minulého století a slavnostně otevřena 17. března v roce 1962. Byla prvním zařízením tohoto druhu na právě vznikajícím sídlišti Petřiny. Nachází se v klidné oblasti, je vzdálena od rušných komunikací. Z jižní strany má oplocený prostor zahrady, lemovaný vzrostlými stromy a za ním veřejné dětské hřiště. Hlavní vchod je z boku budovy. Budova je dvoupatrová, s rozlehlou, udržovanou a vybavenou zahradou, která je celoročně maximálně využívána.

Od doby svého založení prošla škola mnoha úpravami. Po získání právní subjektivity (1.7.2001), byla provedena celková oprava střechy a výměna rozvodu plynu. Kromě dílčích úprav vnitřku školy byly prováděny i úpravy zahrady – např. výměna asfaltového povrchu chodníčků za zámkovou dlažbu. Během následujících let  probíhala postupná rekonstrukce. Nové jsou také dveře ve všech šatnách, vchodové dveře do budovy MŠ, včetně provozního vchodu do školní kuchyně. V srpnu 2008 byla výměna dosluhujících oken za nová plastová. V letních měsících roku 2011 byla přebudována sociální zařízení a dětské umývárny. Budova prošla z větší části výměnou elektroinstalace, dokončení výměny elektroinstalace bylo realizována v létě 2012, spolu s přestavbou školnického bytu na novou – menší třídu, s kapacitou 11 míst  a částečně přebudována kuchyně s vytvořením přípravny jídel pro novou třídu a nová kancelář pro vedoucí školní jídelny.
Stavebními úpravami bylo umožněno navýšení kapacity školy na maximálních 111 dětí.
Škola má od léta 2013 novou zateplenou fasádu.
Kuchyně prochází postupnou modernizací – od srpna 2016 je vybavena elektrickým konvektomatem.

Úpravami také prochází zahrada. V roce 2005 zabudován nový herní sportovní prvek „Pyramida“ se skluzavkou. V roce 2011 mašinka s vagonem. Na jaře 2016 přibyla vrbová stavba IGLOO a mobilní truhlíky, pro pěstování rostlin, spolu s dětmi z jednotlivých tříd. V létě 2018 byla opravena zvlněná cesta a pískoviště získala nová plastová obložení.
Od jara 2020 zdobí zahradu nerezové pítko /univerzální stojan vybavený pítkem a umyvadlem v různých výškách a mlžící tryskou/.
Od jara 2022 zdobí zahradu zrekonstruovaný zahradní domek s novou umývárnou a toaletami. Stěnu zdobí a děti hojně využívají, interaktivní nástěnné herní prvky a ze sponzorského daru rodičů přibyla na zahradě balanční lávka.
V létě 2022 z dotace MHMP byly provedeny na školní zahradě bezpečnostní a zdravotní řezy stromů a keřů
.
Přes léto 2023 se nám podařilo zrekonstruovat červenou třídu – můžete se těšit na novou výmalbu a vybavení novým nábytkem. I dětské šatny prošly proměnou – mají nové podlahy.

Třídy
 – ve školním roce 2023/2024 má 5 tříd: 

v 1. patře: 
 vpravo je 1. třída pro 25 dětí: „Červený domeček“ : 
Jsme človíčci malí, ale zvídaví.
Rádi objevujeme a obdivujeme vše nové.
Snažíme si vzájemně pomáhat, hrát si, domlouvat se.
Přáním v naší červené třídě je, aby děti byly šťastné, spokojené a odcházely s pocitem příjemně prožitého dne se spoustou zážitků.

vedou jí učitelky Ivana Kučmašová a Kateřina Lejnarová,  a 
asistent pedagoga Lenka Špatenková

vzdělávají se zde děti  3-4 leté   
  ………………………………………………………………………………………………………………..                                                         

vlevo je 2. třída pro 25 dětí: „Zelený domeček“ : 
V zeleném domečku rádi objevujeme vše nové a neprozkoumané.
Snažíme si vzájemně pomáhat.
Zdokonalujeme se v samostatnosti a sebeobsluze.
Rádi chodíme do přírody, povídáme si o ní a
 učíme se jí chránit.   

– vedou jí paní učitelky Helena Petrášová a Irena Svobodová
vzdělávají se zde děti 4-5 leté
………………………………………………………………………………………………………

ve 2. patře 
vpravo je 3. třída pro 25 dětí: „Žlutý domeček“ :             
Ve žluté třídě jsme téměř všichni předškoláci.
Většinou jsme spolu prožili dva školkové roky a našli si prima kamarády.
Máme tuze zvídavé hlavičky a to se právě hodí.
Škola je „za dveřmi“ a my chceme být na startu dobře připraveni.
Tak jdeme na to!

– vedou jí učitelky Renáta Krupičková a Iveta Vargová
 a asistent pedagoga Yveta Grundzová

vzdělávají se zde děti 4-6 leté
……………………………………………………………………………………………………..

vlevo je 4. třída pro 25 dětí: „Modrý domeček“:                       
Na školu i kamarády se těšíme, v modrém domečku se scházíme.
Kreslíme i malujeme, hodně tvoříme i experimentujeme.
Nejen celé tělo, ale také jazýčky a hlavičky cvičíme,
potřebné dovednosti získáváme.

Však Vám to v červnu na zahradní slavnosti při rozlučce ukážeme.

– vedou jí učitelky Ing. Gabriela Barešová a Pavla Hinková,
asistent pedagoga Mgr. Alena Hájková

vzdělávají se zde děti 4 -7 leté
…………………………………………………………………………………………………….

v přízemí je malá  třída pro 11 dětí (nově vybudovaná v roce 2012)  5. třída  „Oranžový domeček“ :
Je to ta nejmenší třída v naší školce.
I když se tady setkáváme v nejmenším počtu, věkové odlišnosti respektujeme.
Krteček nám pomáhá v našich dovednostech a především ve smělosti a odvaze, k poznávání kamarádů a spoustě nových věcí.

– vedou jí učitelka Katarína De Matos Mendes Tóth a Lenka Bártová
a asistent pedagoga Andrea Fenclová

vzdělávají se zde děti 3-4-5 leté
…………………………………………………………………………………………………….


Telefonní kontakty do tříd:
1. červená a 2. zelená třída (1.patro) a 5. oranžová třída –  235 302 356
3. žlutá  a 4. modrá třída ( 2.patro)  –  235 302 357
Pro komunikaci s rodiči /omlouvání dětí, akce/ využíváme aplikaci Naše MŠ.

V naší škole jsou vzdělávány děti od tří do šesti/sedmi let, integrované děti se zdravotním postižením a s odkladem školní docházky.

Výše úplaty za vzdělávání činí ve školním roce 2023/2024: 605,-Kč. Podrobnosti viz Směrnice o úplatě (v MŠ).