Denní program

Organizace školy ve školním roce 2023/2024

Režim dne dětí:

Všechny děti se scházejí od 6.45 do 7.30 jedné třídě – 1. třída „červený domeček“
Poté se děti s učitelkami rozcházejí do svých kmenových tříd. Pokud mají rodiče zájem o pozdější příchod do školy (po 8.30), dohodnou se s učitelkou na třídě.
Od 16.30/16.45 hod. do 17.00 se děti z celé školy postupně schází ve 2. třídě „zelený domeček“.
Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít některou třídu, poskytne informace o rozdělení dětí příslušná učitelka, vyvěsí informace o provozu třídy u vchodových zvonků.

I. třída „Červený domeček“ 6.45 – 16.15
6.45 -7.30       scházení, hry
7.30 – 8.45      ranní hry, didakticky cílené činnosti /zaměřené na spontánní učení/ ve skupinách i individuálně,
                         individuální péče  o děti se specifickými vzdělávacími potřebami
8.45 – 9.30      cvičení, hygiena, svačina
9.30 – 10.00    aktivity řízené učitelkou
10.00 – 12.00    pobyt venku
12.00 – 14.30    oběd, hygiena, odpočinek
14.30 – 15.15    hygiena, svačina
15.15 – 16.15    hry, odpolední zájmové činnosti dle volby dětí, pokračování didakticky cílených činností, případně pobyt na školní zahradě
po 16,15 hod.   děti přechází do II. třídy

II. třída „Zelený domeček“ 7.30 – 17.00
7.30 – 8.45        ranní hry, didakticky cílené činnosti /zaměřené na spontánní učení/ ve skupinách i individuálně,
                           individuální péče s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
8.45 – 9.30      cvičení, hygiena, svačina
9.30 – 10.00    aktivity řízené učitelkou
10.00 – 12.00    pobyt venku
12.00 – 14.30    oběd, hygiena, odpočinek
                             náhradní nespací aktivity, zájmové kroužky, individuální práce s dětmi
14.30 – 15.15    hygiena, svačina
15.15 – 17.00    hry, odpolední zájmové činnosti dle volby dětí, pokračování didakticky cílených činností, případně pobyt na školní zahradě

III. třída „Žlutý domeček“       7.30 – 16.45 
7.30 – 8.45      ranní hry, didakticky cílené činnosti /zaměřené na spontánní učení/ ve skupinách i individuálně,
                         individuální péče s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
8.45 – 9.30      cvičení, hygiena, svačina
9.30 – 10.00    aktivity řízené učitelkou
10.00 – 12.00    pobyt venku
12.00 – 14.30    oběd, hygiena, odpočinek
                             náhradní nespací aktivity, zájmové kroužky, individuální práce s dětmi
14.30 – 15.15    hygiena, svačina
15.15 – 16.45    hry, odpolední zájmové činnosti dle volby dětí, pokračování didakticky cílených činností, případně pobyt na školní zahradě
po 16,45 hod. děti přechází do II. třídy

IV. třída „Modrý domeček“ 7.30 – 16.30
7.30 – 8.45      ranní hry, didakticky cílené činnosti /zaměřené na spontánní učení/ ve skupinách i individuálně,
                         individuální péče s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
8.45 – 9.30      cvičení, hygiena, svačina
9.30 – 10.00    aktivity řízené učitelkou
10.00 – 12.00    pobyt venku
12.00 – 14.30    oběd, hygiena, odpočinek
                             náhradní nespací aktivity, zájmové kroužky, individuální práce s dětmi
14.30 – 15.15    hygiena, svačina
15.15 – 16.30    hry, odpolední zájmové činnosti dle volby dětí, pokračování didakticky cílených činností, případně pobyt na školní zahradě
po 16,30 hod. děti přechází do III. třídy

V. třída „Oranžový domeček“ zadní vchod 7.30. – 15.00
7.30 – 8.45      ranní hry, didakticky cílené činnosti /zaměřené na spontánní učení/ ve skupinách i individuálně,
                  individuální péče s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami
8.45 – 9.30      cvičení, hygiena, svačina
9.30 – 10.00    aktivity řízené učitelkou
10.00 – 12.00    pobyt venku
12.00 – 14.30    oběd, hygiena, odpočinek
14.30 – 15.00   hygiena, svačina
15.00  převádění dětí na odpolední zájmové činnosti do jednotlivých tříd (1. – 4.)