Akce 2020/2021

Akce pořádané školou, jednotlivými třídami i ve spolupráci se Společností rodičů a přátel při Mateřské škole Na Okraji z.s.
Sledujte nástěnky i svých kmenových tříd – podrobnější informace.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Společné akce a kroužky budou realizovány až pokud to epidemiologická situace umožní – 

Květen 2021

Zápis do MŠ – 4.5.2021 /čas a způsob je zveřejněn v sekci Zápis/

čt. 6.5.2021  11 hod. fotografování tříd / na zahradě/

ZMĚNA – vzhledem k počasí už v pondělí 10.5. místo ve st. 12.5.2021 Divadýlko ve školce – O neposlušných telátkách – Divadélko Vysmáto  – na zahradě

po. 17.5. – POLYTECHBUS – dopoledne pro předškoláky ze 4. a 3. třídy

k blížícímu se Dni dětí
pá. 28.5.2021 – 9.30  – Kouzelník ve školce

Červen 2021

čt. 10.6.2021 – dopoledne
zahradní slavnost s rozloučením s předškoláky „Cirkus“

 

čt. 17.6.2021 – celodenní výlet do ZVÍŘÁTKOVa (Olešná u Hořovic)
celá školka se tento den vypraví objednaným autobusem na výlet za poznáním a zážitky

sraz do 8.00 hod. ve školce, odjezd v 8.30
předpokládaný návrat mezi 15 – 15.30 hod.
pro děti bereme s sebou ze školky přesnídávku a svačinu, 
oběd máme zajištěn na místě
Vybavte děti pohodlným oblečením, kšiltovkou, lahvičkou s pitím, pláštěnkou. 

 

st. 23.6.2021 – od 16.30 – schůzka rodičů nově přijatých dětí

 


 ………………………
 
  2020/2021
Září                             
út. 1.9.2020  zahájení školního roku, adaptace nových dětí
15.9.2020 17.00 Třídní schůzky a Valná hromada SRPŠ při MŠ Na Okraji z.s.
 čt. 24.9.2020  předškoláci 3. a 4. třídy – dopoledne – lekce MDU 1 – Datový expert
po. 28.9. státní svátek – MŠ uzavřena
….

Říjen
zahájení kroužků /předškoláci/
ANGLIČTINA – od 5.10. zajištěna výuka na pondělí a čtvrtky
úterní je již od 13.10. také zajištěna 
V týdnu 12.10. -16.10. se neuskuteční – karanténa větší části dětí


VÝTVARKA – odložení zahájení až od 4.11.2020
NEBUDE: út. 6.10.2020  předškoláci 3. a 4. třídy – dopoledne – lekce MDU 2 – Co je to internet – lekce posunuty /nový termín 24.11.2020/
st. 7.10.2020 9.30 –  Divadýlko – „Doktorská pohádka“- nebude

 

po. 12.10.2020 10.00 – Fotograf v MŠ  /fotografování jednotlivci/
– změna – není Portrét na plátně  ale Kalendář
Náhradní termín fotografování plánujeme na 4. listopadu.

NEBUDE: st. 14.10.2020  předškoláci 3. a 4. třídy – dopoledne – lekce MDU 3 – Malý IT expert – /lekce posunuty – nový termín 1.12.2020/
NEBUDE: út. 20.10.2020  předškoláci 3. a 4. třídy – dopoledne – lekce MDU 4 – Malý programátor I. – Seznámení s robotem – /lekce posunuty – nový termín 8.12.2020/

ve středu 28. října 2020 – státní svátek MŠ uzavřena
ve čtvrtek 29.10. a pátek  30.10.2020  – podzimní prázdniny – provoz na škole omezen – třídy spojeny
 (kroužky se nekonají)
………
Listopad
Do 20.11.2020 kroužek angličtiny , výtvarky a lekce Malé digitální univerzity, nebudou realizovány.
 náhradní termín fotografování  4. listopadu
/mezi – 11 a 12 hod./
Aktualizace 18.11.2020
– do konce roku 2020 omezeny společné akce – kde dochází k mísení dětí z různých kolektivů – nebudou realizovány kroužky angličtiny a výtvarky, divadýlka 
 – lekce Malé digitální univerzity pro předškoláky 3. a 4. třídy budou realizovány postupně v nových termínech: 24.11.  a v prosinci.

Náhradní lekce Malé digitální univerzity pro předškoláky:
1.12., 3.12., 8.12., 10.12.2020

 

……….
Prosinec
st. 2.12.2020    dopoledne MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  po třídách /divadélko 
Romaneto/

Vánoční besídky budou nově bez účasti rodičů, připravujeme pro děti sváteční vánoční dopoledne v jednotlivých třídách a v různých termínech dle podmínek tříd.
2. třída 9.12.
ostatní třídy 17.12.2020

23.12.2020 – 3.1.2021 Vánoční prázdniny – MŠ uzavřena
Oznámení
o přerušení provozu Mateřské školy Na Okraji
v době VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Vážení rodiče,
na základě §3 Vyhlášky č. 14/2005., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že provoz naší mateřské školy
bude přerušen od 23.12.2020 do 1.1.2021 včetně.

 

……….
Leden 2021

/ plánujeme st. 20.1.2021 – 9.30 Divadýlko – „Za kůzlátky do pohádky“ – nerealizováno /
pá 29.1.2021 – pololetní prázdniny – provoz všech tříd bez omezení
……….
Únor 2021
/  st. 3.2.2021 – 9.30 Divadýlko – „Čert a Káča“- ZRUŠENO/
út. 16.2.2021 – maškarní karnevalové dopoledne (v jednotlivých třídách)
………
Březen 2021
ZRUŠENO:
út. 23.3.2021 – 9:30  Prevence dětem – Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku
pro 3. a 4. třídu projekt Hl. města Prahy /záchranáři, policie, hasiči/ 
…………
Duben 2021
Den otevřených dveří je plánován na 14.4.2021  on-line vstup v 15.00 a v16.00 hodin. Info v aktualitách.

 

……
MŠ Na Okraji získala na rok 2020 od MHMP grant  podporující polytechnické a přírodovědné vzdělávání dětí, ve výši 11.000,- Kč:

Malá Digitální Univerzita – MDU  program pro děti Digi bez digi:

Grantem podpořené projektové dny v MŠ – Programy celoměstské podpory vzdělávání na území HM Prahy pro rok 2020 jsou pro nejstarší předškolní děti ze 3. třídy žlutý domeček a – 4. třídy modrý domeček – 6x dopolední 45 minutové lekce pro uvedené třídy, vedené odborníkem proběhnou v průběhu září – prosinec 2020.                            Více na www.mduni.cz
………………………………………………..