Dokumenty

Zde naleznete informace ke stažení:

Balíček okamžité pomoci Pražanům

více na https://skoly.praha.eu/
nebo:  https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Termín přijímání žádostí o podporu je do 31.10.2022.
Možné podání datovou schránkou nebo osobní podání žádosti v ředitelně MŠ Na Okraji, pověřené osobě, na předepsaném formuláři.
Žádost posuzuje ředitel školy. Vyrozumění o vyhovění žádosti bude předáno žadateli v přiměřené lhůtě. V případě schválení této žádosti je příspěvek poskytnut od 1. listopadu 2022. Podporu není možné žádat zpětně.

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice č. 3/2021

od 1.1.2022 nový ceník
Provozní řád školní jídelny č.2/2022