Dokumenty

Zde naleznete informace ke stažení:

Provozní řád školní jídelny č.2-2023 od 1.9.2023
aktualizován způsob omlouvání /aplikace Naše MŠ/ a způsob plateb – měsíční paušál

ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice č.3-2023

Balíček okamžité pomoci Pražanům
více na https://skoly.praha.eu/
nebo:  https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání č. 23/2024
Výše měsíční úplaty /školné/ ve školním roce 2024/2025 činí 1.200,- Kč.