Dokumenty

Zde naleznete informace ke stažení:

Provozní řád školní jídelny č.2-2023 od 1.9.2023
aktualizován způsob omlouvání /aplikace Naše MŠ/ a způsob plateb – měsíční paušál

ŠKOLNÍ ŘÁD Směrnice č.3-2023

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům

více na https://skoly.praha.eu/
nebo:  https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Termín přijímání žádostí o podporu je do 31.10.2022.
Možné podání datovou schránkou nebo osobní podání žádosti v ředitelně MŠ Na Okraji, pověřené osobě, na předepsaném formuláři.
Žádost posuzuje ředitel školy. Vyrozumění o vyhovění žádosti bude předáno žadateli v přiměřené lhůtě. V případě schválení této žádosti je příspěvek poskytnut od 1. listopadu 2022. Podporu není možné žádat zpětně.