Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

Aktivity – „kroužky“ angličtina a výtvarka jsou většinově organizovány pouze pro předškoláky.

Programové zaměření naší školy je v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu, doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji.

Nad rámec kvalitní výchovně-vzdělávací práce s dětmi ve šk. roce 2023/2024 nabízíme aktivity:

ANGLIČTINA DOTOVANÁ od MČ Praha 6 „Jazyková Šestka“ + finanční spoluúčast rodičů –   pouze pro předškolní děti, výuka 1 vyuč. hodina týdně, zajišťovaná lektory z Jazykové školy Spěváček,
každé pondělí, úterý nebo čtvrtek (3 skupiny po 12 dětech) v časech: 15:00 – 15:45 hod., 

PLAVÁNÍ –zajištěno v Plavecké škole Plaváček, v bazénu v Tuchlovicích, ve 2. pololetí
 – duben – červen 2024 10x, (11:15 – 12:00 hod), kapacita pro 50 dětí, 

děti potřebují plavky, čepici, ručník, mýdlo, pití., odjezd v 10:00 příjezd cca 13:15h.
Kurzovné + doprava (bude ještě upřesněna dle dopravce a počtu účastníků).

VÝTVARKA – vede výtvarnice paní Kateřina Šormová,/Studio Paleta/ za úplatu, 1 hod. týdně (2 skupiny) ve středu od 15:00 – 16:00 , 16:00 – 17:00 

Celoročně:
cvičení pod vedením trenérů ze spolku Sportující mládež
1x týdně 1 třída – střídání 2.-4. třídy
+ pohybový kroužek – pravidelné cvičení 1x týdně pod vedením trenérů /děti 4-5 leté/

Plánovaný rozvrh kroužků:
Pondělí      Dotovaná angličtina 15:00 – 15:45
Úterý          Dotovaná angličtina 15:00 – 15:45
                            Plavání – 2.pol. 10-13.15 h.
Středa        Cvičení 15:00-15:45       Výtvarka 15:00-16:00 a 16:00-17:00 h.
Čtvrtek      Dotovaná angličtina  15:00 – 15:45
Pátek        

Kroužky, kromě plavání (bazén Tuchlovice), bude-li dost zájemců (nejméně 8), začínají od října a budou probíhat: ODPOLEDNE v 5. „ORANŽOVÉ“ třídě

Lektor si děti vyzvedne ve třídě a po kroužku dovede zpět.
Rodiče si děti po kroužku vyzvedávají ze tříd.

 zápis v MŠ – nástěnka u hlavního vchodu