Aktuality

Aktuálně

aktualizováno 19.9.2023 

                                                                   Pozvánka
                                     na TŘÍDNÍ SCHŮZKY
a na Valnou hromadu SRPŠ z.s. 

                                                    v úterý 3.10.2023 od 17 hod. 

společné setkání v červené třídě v Mateřské škole Na Okraji
/Hodnocení činnosti, volba nových členů, plán a příspěvky na další období/

Pokud se nebudete moci zúčastnit, vybavte Vašeho zástupce plnou mocí, aby mohl o návrzích hlasovat.
/každé 1 dítě = 2 rodiče =pouze jeden hlas/dítě/ 

poté budou v jednotlivých třídách třídní schůzky.
Plná moc
Pozvánka valná hromada
Návrh stanov

………………………………….
aktualizováno 19.9.2023
Vážení rodiče,
den po státním svátku v pátek 29.9.2023 bude ve školce omezený provoz – nebudou v provozu všechny třídy.
Provoz bude přizpůsoben počtu přihlášených dětí.
Prosím o včasné nahlášení/odhlášení přítomnosti dítěte, nahlašte ve třídách u učitelek nebo v aplikaci Naše MŠ.
Děkuji.
Lenka Bártová, ředitelka

……………………………
aktualizováno 19.9.2023

Balíček okamžité pomoci Pražanům je možné čerpat i ve školním roce 2023-2024
Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024:
Metodika str. 1 – Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024
Metodika str.2 – Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023-2024
obecné info na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Dokumenty ke stažení:
Žádost o prominutí úplaty
Žádost o příspěvek

………………………………

V sekci dokumenty naleznete aktualizovaný PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY  s omlouváním přes aplikaci Naše MŠ a způsobem paušálních měsíčních plateb od 1.9.2023
V sekci dokumenty naleznete také aktualizovaný ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1.9.2023
– včetně způsobu omlouvání přes aplikaci

Provoz školy ve školním roce 2023/2024
Provoz školy začíná v 6.45 v červeném domečku, kde se děti schází do 7.30, poté se otevírají další třídy a odpoledne postupně zavírají. Provoz končí v 17.00 hodin ve 2. třídě zelený domeček. V provozu jsou všechny třídy.

Provoz tříd
1. Třída Červený domeček    6.45 – 16.15 /čt a pá do 16.00/
2. Třída Zelený domeček        7.30 – 17.00
3. Třída Žlutý domeček           7.30 – 16.45
4. Třída Modrý domeček         7.30 – 16.30
5. Třída Oranžový domeček    7.30 – 15.00
Prosíme o dodržení času nástupu dětí do tříd do 8.30 hodin.

Vyzvedávání dětí
po obědě – v čase 12.30 – 13.00
po odpočinku od 15.00 hodin
počítejte s časem, který je nutný na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, s oblečením v šatně, aby se škola mohla v 17.00 hodin zamknout.

Děti mají ve školce k dispozici v šatně na ramínku látkový pytel „kapsář“ na oblečení, ve třídách látkové i jednorázové ručníky, povlečení do postýlky.

Pokud máte jakýkoli dotaz, obraťte se na učitelku ve své třídě, všechny jsou profesionálky a mají bohaté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí ve školce.

Obecné informace
Omlouvání dětí – do 8,30 hodin
v aplikaci Naše MŠ  event. osobně x telefonicky x e-mailem (s předstihem) viz. kontakty

Platby
Úplata za vzdělávání /školné/ se platí do 15. v měsíci, bezhotovostně na číslo účtu školy, pod osobním číslem dítěte /variabilní symbol/ které se každým rokem mění, informaci obdržíte začátkem měsíce od vedoucí školní jídelny. Výše na školní rok 2023/2024 činí 605,- Kč. 
Děti povinně se vzdělávající a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
Stravné se hradí na měsíc dopředu, bezhotovostně a pod stejným variabilním symbolem jako školné na účet školy, je možné hradit společně v jedné platbě spolu se školným. Předpis vystavuje vedoucí školní jídelny.

Oblečení
Protože se děti při hře venku lehce ušpiní, z hygienických důvodů se po návratu převlékáme do „domácího“. Dejte dětem jiné oblečení do třídy a na ven. Pokud tomu tak není, sype se z nich tráva, hlína a písek.
Volte oblečení jednoduché, které se dětem dobře obléká, nevhodné je s těsnou gumou u kalhot, rozbité zipy, malé nebo příliš velké boty, prstové rukavice. Dítě by mělo mít volný pohyb. Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí. Oblečení i boty dětem podepište, oni si ho nepoznají a my také ne, pokud ho najdeme mimo kapsář, nevíme komu patří, předejděte ztrátě nebo záměně.
bačkůrky do třídy – s pevnou patou (ne pantofle, ne kroksy)
pohodlné oblečení do třídy – tričko, slabé tepláky, legíny, kalhoty, sukně, zástěrka, kraťasy, ponožky, punčocháče
sportovní oblečení na zahradu – tepláky, mikina, bunda, čepice nebo kšiltovka dle aktuálního počasí
náhradní oblečení – pro případ nehody uložené v sáčku v šatně
– spodní prádlo, tričko, ponožky nebo punčocháče, tepláky/legíny
pyžamo – v případě odpoledního odpočinku

něco navíc?
Tříleté děti by měly zvládnout:
– samostatně si obléci jednoduché oblečení, nazouvat, vyzouvat obuv, vědět, kde má oblečení, boty
– znát své jméno, umět si říci, co chce nebo potřebuje
– hygiena – umět si samostatně umýt ruce mýdlem, utřít ruce, samostatně použít WC, procvičujte utírání zadečku
– při stolování by měly děti samostatně držet lžíci (nekrmte je doma – učte je samostatnosti), pití z hrnečku i skleničky, čistota při jídle, při jídle sedět u stolu, používat kapesník – vysmrkat se
Je toho hodně, co by měly malé děti zvládnout, musí také reagovat na paní učitelku a její pokyny – je to jiné než s maminkou doma. Ve třídě je 25 docházejících dětí a učitelka jen jedna. Obě strany se musí respektovat, porozumět si, zvyknout si na sebe, dodržovat pravidla.

Případné dotazy pište na reditelka@msnaokraji.cz

Těšíme se na Vaše děti.   

…………………………………..

od 12.9.2022
Vážení rodiče,
naše školka se  používá elektronickou komunikaci s Vámi.
Přístupové heslo si vyzvedněte ve třídě u svých učitelek, abyste mohli komunikaci využívat.
Základní informace naleznete zde v příloze: Naše MŠ – školka blízká rodičům

………………………………………………………………………………….:………………………………………..

I ve školním roce 2023/2024 máme čtecí babičku
(zapojená do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.)
 paní Ludmila K., bude číst dětem po obědě ve třídě oranžový domeček, školku bude navštěvovat 1x týdně. 

…………………………………………….

Projekt
„Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji III“
byl spolufinancován Evropskou unií.

Naše instituce je od 1.9.2022 do 31.8.2025 realizátorem projektu, který je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků, inovativní vzdělávání dětí a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání.
Cílem projektu je rozvoj strategie školy v těchto oblastech, pozitivní klima ve škole a zvyšování efektivity způsobu práce.
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002167

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mateřská škola Na Okraji získala v roce 2022 účelovou neinvestiční dotaci HMP na realizaci arboristických opatření v zahradě MŠ Na Okraji ve výši 100.000 Kč z „Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2022„.

………………………………………………………………………………………………………………………………


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.