Aktuality

Aktuálně

Plánujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – on-line
osobní účast nebude možná
Připravujeme on-line setkání 14.4.2021 v čase 15.00  a 16.00 hodin.

ZDE V AKTUALITÁCH jsou ODKAZY NA aplikaci ZOOM, KAM SE BUDE MOŽNÉ KLIKNUTÍM PŘIPOJIT
V 15:00 HODIN:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97477962058?pwd=VktsU2tsK21pZDBpSGU1MGsxYmVqUT09

 V 16:00 HODIN: 

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93378597744?pwd=RFpZVktiK2h0N3BEbitUTjJyWWs0UT09

KAŽDÝ VSTUP BUDE TRVAT 40 MINUT A DOZVÍTE SE, CO VÁS ZAJÍMÁ. 

Prostory školky si můžete prohlédnout ve video prohlídce v sekci FOTOGALERIE

…………………………………………………………………………………………………..

12.4.2021
Info z webu radnice:
užitečné odkazy
https://www.praha6.cz/aktuality/deti-se-vraci-do-skol-a-skolek-praha-6-nabizi-rozsirene-moznosti-testovani-2021-04-09
https://www.facebook.com/KubikovaPraha6/posts/948903918981261/?ref=notif

8.4.2021
Doplňující podrobné informace k provozu MŠ od 12.4.2021

Provoz školy (tříd) od 7-17 hodin, ve dnech testování (pondělí a čtvrtek) od 6.45 hod.
Předškolní děti budou ve svých třídách – modrý a žlutý domeček.

Ostatní děti rodičů vybraných profesí informaci o zařazení do třídy obdrží po příchodu v pondělí 12.4.
O plánovaném příchodu těchto dětí informujte vedení školy předem. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosíme dejte dětem podepsanou lahvičkou s pitím.

Testování bude probíhat za přítomnosti zákonného zástupce.
Zákonný zástupce si u vchodu vydezinfikuje ruce, v prostoru chodby před šatnami společně s dítětem půjde k testovacím stolkům. Zákonný zástupce své dítě otestuje za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčkají mimo testovací prostor (venku) na výsledek testu (do 15 minut). Prosíme, počítejte s delším časem při předávání dětí, přiveďte děti nejpozději do 8.15 hod, abyste nerušili po 8.30 hod. vzdělávání dětí ve třídách.

K samotnému provádění testu napoví instruktážní video. Info níže v textu /testovani.edu.cz/

V případě dotazů mě prosím kontaktujte. Doufám, že vše společně zvládneme.      Lenka Bártová


7.4.2021
Vážení rodiče,
obdržela jsem do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole. Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy, složitá. Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti, které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN)

umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021
v mateřských školách:
– dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání, vzdělávány ve skupině nejvýše 15 dětí
– dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotníchslužeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní školeškolní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné  výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
e) příslušníci ozbrojených sil, 
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálníchslužbáchpodle  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečenía okresních správ sociálního zabezpečení, 
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

/viz zde: příloha Mimořádné opatření MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN (Opatření ve školách s 1. fází rozvolnění s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání)

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:
– nemá příznaky onemocnění COVID -19
– dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
viz zde: příloha Mimořádné opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (testování žáků ve školách)

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu 
viz:  Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN (ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021)

TESTOVÁNÍ:
Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3.dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy.
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:
Příloha – testování diagram

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy (videonávod) jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních.
https://testovani.edu.cz/

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ v Mateřské škole Na Okraji
Testování bude probíhat při ranním scházení dětí 2x týdně – v případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance (LEPU RAPID)/, za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku dítě předává do určené třídy. Prosíme o dodržování rozestupů při čekání na výsledek testu, nejméně 1,5 metru. Rodiče při testování dětí mají respirátor.

Zároveň prosím rodiče předškoláků a dětí vybraných profesí, pokud Vaše dítě prodělalo Covid, napište mi prosím datum, předpokládám, že nám hygiena potvrdí, že po prodělání Covidu se nemusí dítě testovat po určitou dobu (potřebuji doložit).

Děkuji za pochopení
Lenka Bártová

……………………………..
29.3.2021
Pozvánka 
Místní akční plán vzdělávání městské části Praha 6 spolufinancovaný Evropskou unií  Vás zve na on-line seminář pro rodiče
Jak na logopedii doma
……………………………………………………………………
29.3.2021
1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ
Tabulka 1. fáze otevírání škol a režimových opatření

27.3.2021
Vzhledem k přijatým krizovým opatřením je uzavření školy prodlouženo do 11.4.2021.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.                                   

Lenka Bártová
……………………………………………………….
16.3.2021
Jelikož není známa informace o termínu otevření školy,
nelze s přesností stanovit poměrnou část školného na měsíc březen.
Termín a výše úhrady školného bude oznámena  po rozhodnutí data otevření.
Není nutné aktuálně platbu zasílat. Pokud zašlete částku 711,- v termínu, jak jste zvyklí, bude vám přeplatek převeden do následujícího měsíce.
27.3.2021 –  aktualizace
Vzhledem k prodloužení uzavření škol do 11.4.2021 – 
školné na březen 2021 je výši 0,- Kč.
Případně zaslané platby Vám budou převedeny do následujícího období.
Výše školného na duben ještě není stanovena – až bude obnoven provoz, budu Vás o její výši informovat.
                                                               Lenka Bártová

………………………………………………………
5.3.2021
na základě bleskového průzkumu (3.3. – 5.3. do 10 hod.)  k odběru obědů
z výdajového okénka se ANO přihlásilo pouze 10,8%  strávníků,
47,75 % se vyslovilo NE a ostatní se nevyjádřili.
STRAVOVÁNÍ od 8.3.2021 NEBUDE POSKYTOVÁNO.
Děkuji zapojeným za e-mailové reakce.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Distanční vzdělávání
se vztahuje na povinně vzdělávající se děti.
Paní učitelky jej budou realizovat od pondělí 8.3.2021 v týdenních cyklech formou  e-mailové komunikace s Vámi.

………………………………………………………

27.2.2021
Mateřská škola je z rozhodnutí vlády do 21.3.2021 UZAVŘENA

Usnesení vlády č.200 o uzavření škol

Usnesení vlády č.212 o určení škol pro děti zaměstnanců IZS ….

Informace k ošetřovnému naleznete na odkazu cssz
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

…………………………………………
3.2.2021
LETNÍ PROVOZ
2021

Letní provoz – tábor – v naší škole ZDE
Letní provoz – přehled ostatních škol   ZDE

 ………………………………………….          

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Na Okraji
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022
SE KONÁ DNE 4. 5. 2021            9-17 hod. 
–   zaregistrujte se a rezervujte čas návštěvy na www.jakdoskolky.cz

Aktuální informace o zápisu jsou v sekci „ZÁPIS“                                    

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy,
právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ, podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
a zacházení s majetkem školy,
naleznete ve školním řádu /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

………………………………………………………………………………….:………………………………………..

Od září 2019 máme dvě čtecí babičky

(zapojené do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.)
i ve školním roce 2019/2020 budou navštěvovat dle možností 1x týdně naší školku a po obědě číst dětem ze  III. červený domeček a V. třídy oranžový domeček.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ NA OKRAJI –    LOGOCHVILKY

Logopedickou prevenci provádíme v MŠ Na Okraji ve dvou úrovních:

1. Skupinovou logopedickou prevenci provádí učitelky. Průběžně ji zařazují do výuky v podobě logopedických chvilek a to na základě „metodiky“ vytvořené logopedickou asistentkou. V průběhu celého školního roku projdou učitelky s dětmi průpravné oromotorické cviky, týkající se těch hlásek, které by děti v daném věku měly zvládnout.

Struktura logopedické chvilky:

  1. Dechová cvičení
  2. Obecná oromotorická cvičení
  3. Konkrétní oromotorické cvičení pro danou hlásku
  4. Upevnění hlásky v říkankách
  5. Sluchová cvičení


2. Individuální
   logopedickou prevenci provádí logopedická asistentka, s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte.

  1. Hlavní náplň:
  • Dechová a fonační cvičení
  • Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..)
  • Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • Podpora a rozvoj správné výslovnosti

………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015153, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 228.870,- Kč.
PastedGraphic-1……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.