Zápis do MŠ

Zápis pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Okraji, Maříkova 301/7a, 162 00 Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními §34, §165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm.k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Na Okraji, Praha 6 a to takto:

Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně
Celkem 35 volných míst

Pořadí

Registrační kód

Počet bodů

Rozhodnutí

1.

T93O65

85

Přijat/a

2.

J95L40

85

Přijat/a

3.

A67T45

85

Přijat/a

4.

L68L95

85

Přijat/a

5.

M17L55

65

Přijat/a

6.

I72F84

65

Přijat/a

7.

F75Z49

65

Přijat/a

8.

X44W21

65

Přijat/a

9.

Q46M89

65

Přijat/a

10.

V33Y11

65

Přijat/a

11.

I21K53

65

Přijat/a

12.

Z96T64

61

Přijat/a

13.

P97O85

61

Přijat/a

14.

F11S68

61

Přijat/a

15.

F24A23

61

Přijat/a

16.

F90N94

60

Přijat/a

17.

W95L85

60

Přijat/a

18.

Z69P56

60

Přijat/a

19.

V92Z23

60

Přijat/a

20.

I60V21

60

Přijat/a

21.

Z23L12

60

Přijat/a

22.

C45X28

60

Přijat/a

23.

G34R62

60

Přijat/a

24.

B87N15

60

Přijat/a

25.

P78V93

60

Přijat/a

26.

Z70P64

60

Přijat/a

27.

L56F21

60

Přijat/a

28.

Y90C10

60

Přijat/a

29.

F46T29

60

Přijat/a

30.

B26D25

60

Přijat/a

31.

Y79R95

60

Přijat/a

32.

Y83U17

60

Přijat/a

33.

M81T50

60

Přijat/a

34.

H16V70

60

Přijat/a

35.

K65J90

60

Přijat/a

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 18.5.2020 od 13 do 17 hodin. Ředitelka školy po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne: 14.5.2020

 

Příručka pro rodiče ZÁPISy do MŠ 2020

Kritéria přijímání zápis 2020-2021 7.4.2020