Zápis do MŠ

Zápis pro školní rok 2021/2022

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Okraji, Maříkova 301/7a, 162 00 Praha 6, příspěvková organizace, rozhodla prostřednictvím ředitelky školy v souladu s ustanoveními §34, §165 odst. 2 písm.b), odst.2 písm.k), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.(Správní řád) v platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Na Okraji, Praha 6 a to takto:
Seznam dětí seřazený dle získaných bodů a věku sestupně
Celkem 26 volných míst

Pořadí

Registrační kód

Počet bodů

Rozhodnutí

Poznámka

1.

V41R82

85

přijat/a

 

2.

A70I44

85

přijat/a

 

3.

L40Q60

65

přijat/a

 

4.

Z41U53

65

přijat/a

 

5.

F61Q20

65

přijat/a

 

6.

L13N10

65

přijat/a

 

7.

W23V61

61

přijat/a

 

8.

B36S31

61

přijat/a

 

9.

P55J71

61

přijat/a

 

10.

X93K40

61

přijat/a

 

11.

L54V83

61

přijat/a

 

12.

H55E26

60

přijat/a

 

13.

A10D81

60

přijat/a

 

14.

K14V54

60

přijat/a

 

15.

R30U35

60

přijat/a

 

16.

S82T14

60

přijat/a

 

17.

Z83R15

60

přijat/a

 

18.

C48F50

60

přijat/a

 

19.

Z20W25

60

přijat/a

 

20.

R93N54

60

přijat/a

 

21.

F51O56

60

přijat/a

 

22.

Y55A44

60

přijat/a

 

23.

P68S93

60

přijat/a

 

24.

Q37V67

60

přijat/a

 

25.

O11G77

60

přijat/a

 

26.

I63G80

60

přijat/a

 

Upozornění pro rodiče: Definitivní přijetí dítěte do naší mateřské školy je podmíněno odevzdáním zápisového lístku dne 11.5.2021 od 13 do 17 hodin. Ředitelka školy po odevzdání zápisového lístku vydá zákonným zástupcům Rozhodnutí o přijetí.

Vyvěšeno dne: 6.5.2021
………………………………………………………………………………………………

Příručka: Jak přihlásit dítě do MŠ

Zápis do MŠ Na Okraji         4.5.2021   9-17 hod.
 info na www.jakdoskolky.cz

Kritéria pro přijímání dětí v MŠ Na Okraji 2021-2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – on-line
osobní účast není možná
14.4.2021 proběhlo přes aplikaci ZOOM on-line setkání v čase 15.00  a 16.00 hodin.
Nestihli jste se připojit? Potřebujete se na něco zeptat?
– napište ředitelce e-mail, případně zatelefonujte. 

Prostory školky si můžete prohlédnout ve video prohlídce v sekci FOTOGALERIE