Aktuality

Aktuálně

4.3.2021
Nová karanténa – 1. třída – červený domeček
na základě nového aktuálního potvrzeného výskytu onemocnění Covid 19
v 1. třídě červený domeček  je nařízena karanténa  (do 12.3.2021)
– týká se přítomných v pátek 26.2.2021.
Informaci hygienická stanice  doručí dotčeným rodičům e-mailem,  prostřednictvím školy.

………………………………………………………
5.3.2021
na základě bleskového průzkumu (3.3. – 5.3. do 10 hod.)  k odběru obědů
z výdajového okénka se ANO přihlásilo pouze 10,8%  strávníků,
47,75 % se vyslovilo NE a ostatní se nevyjádřili.
STRAVOVÁNÍ od 8.3.2021 NEBUDE POSKYTOVÁNO.
Děkuji zapojeným za e-mailové reakce.

3.3.2021
I
nformace o stravování v době uzavření školy:
– ve dnech 1.3. -5.3. 2021 není poskytováno
od 8.3.  nabízíme možnost vyzvedávání obědů z výdejového okénka – 
(provozní vchod do kuchyně)

Výdej obědů :  v časovém rozmezí 11:00-11:30 hodin u výdejového okénka (provozní vchod do kuchyně), pouze do vlastních čistých nádob (jídlonosiče) a je určeno k přímé spotřebě v den uvaření

Přihlášení k odběru: 
– závazné přihlášení k odběru obědů proveďte na e-mail:
jidelna@msnaokraji.cz       do čtvrtka 4.3.2021
(nejpozději do pátku 5.3. do 10 hodin)

Aktuální jídelníček naleznete v sekci Jídelníček

Vážení rodiče,
žádám Vás o reakci  na e-mail: jidelna@msnaokraji.cz – i zápornou – pokud nemáte zájem o osobní odebírání obědů z výdejového okénka.
Děkuji za spolupráci.                                Lenka Bártová, ředitelka

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Distanční vzdělávání
se vztahuje na povinně vzdělávající se děti.
Paní učitelky jej budou realizovat od pondělí 8.3.2021 v týdenních cyklech formou  e-mailové komunikace s Vámi.

………………………………………………………

2.3.2021
Nová karanténa – 3. třída
na základě nového aktuálního potvrzeného výskytu onemocnění Covid 19
ve 3. třídě žlutý domeček  je nařízena karanténa  (do 12.3.2021)
– týká se přítomných v pátek 26.2.2021.
Informaci hygienická stanice  doručí dotčeným rodičům e-mailem,  prostřednictvím školy.

……………………………………………

27.2.2021
Mateřská škola je z rozhodnutí vlády do 21.3.2021 UZAVŘENA

Usnesení vlády č.200 o uzavření škol

Usnesení vlády č.212 o určení škol pro děti zaměstnanců IZS ….

Informace k ošetřovnému naleznete na odkazu cssz
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

…………………………………………….

Jelikož uzavření školy spadá do období jarních prázdnin 1.3. – 5.3. –
distanční vzdělávání dětí, na které se vztahuje, se v období prázdnin neposkytuje.
…………………………………………
3.2.2021
LETNÍ PROVOZ
2021

Letní provoz – tábor – v naší škole ZDE
Letní provoz – přehled ostatních škol   ZDE

 ………………………………………….          

ZÁPIS
– DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022

SE KONÁ DNE 4. 5. 2021. ČAS BUDE UPŘESNĚN. 

Aktuální informace o zápisu budou průběžně doplňovány v sekci „ZÁPIS“                                    

………………………………………………………………………………………………………………………………

GDPR
Vážení rodiče,
zde naleznete dokumenty, které se vztahují k GDPR.

od 1.1.2020 máme nového pověřence paní Mgr. Ivanu Šilhánkovou
/tel. + e-mail viz kontakty/

Informační memorandum MŠ Na Okraji
(Informace o zpracování osobních údajů)

Návod na naplnění práv Subjektu údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR v MŠ Na Okraji

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy,
právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole, upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ, podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
a zacházení s majetkem školy,
naleznete ve školním řádu /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

………………………………………………………………………………….:………………………………………..

Od září 2019 máme dvě čtecí babičky

(zapojené do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.)
i ve školním roce 2019/2020 budou navštěvovat dle možností 1x týdně naší školku a po obědě číst dětem ze  III. červený domeček a V. třídy oranžový domeček.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

LOGOPEDICKÁ PREVENCE V MŠ NA OKRAJI –    LOGOCHVILKY

Logopedickou prevenci provádíme v MŠ Na Okraji ve dvou úrovních:

1. Skupinovou logopedickou prevenci provádí učitelky. Průběžně ji zařazují do výuky v podobě logopedických chvilek a to na základě „metodiky“ vytvořené logopedickou asistentkou. V průběhu celého školního roku projdou učitelky s dětmi průpravné oromotorické cviky, týkající se těch hlásek, které by děti v daném věku měly zvládnout.

Struktura logopedické chvilky:

  1. Dechová cvičení
  2. Obecná oromotorická cvičení
  3. Konkrétní oromotorické cvičení pro danou hlásku
  4. Upevnění hlásky v říkankách
  5. Sluchová cvičení


2. Individuální
   logopedickou prevenci provádí logopedická asistentka, s písemným souhlasem zákonného zástupce dítěte. A to na základě výsledků z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče. Probíhá pravidelně, každému dítěti je věnováno cca 10- 15 minut, /ve vyhrazených časech od pondělí do pátku mezi 12:30 – 13:30 hod./,  je individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte.

  1. Hlavní náplň:
  • Dechová a fonační cvičení
  • Rozvoj smyslového vnímání (zraková, sluchová diferenciace,..)
  • Cvičení na rozvoj motoriky mluvidel
  • Podpora a rozvoj správné výslovnosti

………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015153, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů. Celková výše podpory činí 228.870,- Kč.
PastedGraphic-1……………………………………………………………………………………………………………………………

                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.