Aktuality

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Na Okraji

                       


 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Informace k letním táborům, školičkám, … v roce 2018
Na začátku ledna 2018 už začne předběžné přihlašování na městské tábory konané v roce 2018. Přihlašování a informace na jednotlivých školách  viz přehled:     Letní provoz 2018

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informace o provozu a vnitřním režimu školy, 
  právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání,
    upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole,
         upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ,
            podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
               a  zacházení s majetkem školy,
naleznete v novém školním řádu  /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 Máme dvě čtecí babičky 🙂
(zapojené 
do mezigeneračního programu PŘEČTI)

od října 2017 navštěvují dle možností 1x týdně naší školku a po obědě dětem ze II., III. nebo IV. třídy čtou.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Od 1.8.2017 – 31.7.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006305, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy. Celková výše podpory činí 261.796,- Kč.

PastedGraphic-1

……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.
Návrhy a připomínky zasílejte na admin@msnaokraji.cz