Aktuality

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Na Okraji

v novém školním roce 2017/2018 

…………………………………………………………………………………………………………………

UPOZORNĚNÍ na omezení přístupu do školky – od 1.9. do 31.10.2017. Z důvodu 3. etapy rekonstrukce ulice Na Okraji.  Přístup autem do ulice Maříkova nebude možný.
Bližší informace na webu  www.doprava6.cz
www.praha6.cz

…………………………………………………………………………………………………………………………

           v úterý 19.9.2017

              Třídní schůzky

 a před nimi Valná hromada SRPŠ, z.s.       od 17.00 hodin

/schůzka předsednictva spolku – 14.9.2017 v 17.00 hod./

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adaptační režim nově přijatých dětí v 1. a 5. třídě:

V prvních dnech měsíce září bude v naší třídě probíhat adaptace dětí na nové prostředí a proto bude provoz třídy přizpůsoben takto:
Pondělí 4.9.2017                    8.00 – 9.00      s rodiči  /bez sváči/
Úterý    5.9.                            8.00 – 9.20     s rodiči + svačina
Středa   6.9.                            8.00 – 10.00 /bez rodičů/ se svačinou
Čtvrtek 7.9.                            8.00 – 11.00 odchod ze zahrady
Pátek    8.9.                            8.00 – 12.30    odchod po obědě
Pondělí 11.9.              8.00 – 12.30  odchod po obědě
Úterý    12.9.              8.00 – 12.30  odchod po obědě
Středa   13.9.              8.00 – 12.30  odchod po obědě
Čtvrtek 14.9.              8.00 – 12.30  odchod po obědě
Pátek    15.9.              8.00 – 12.30  odchod po obědě
Od následujícího týdne 18.9.-22.9.2017 zkoušet i s odpoledním odpočinkem., vše bude řešeno individuálně po dohodě s učitelkami ve třídě.                                                                              Přejeme úspěšný start.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Informace o provozu a vnitřním režimu školy, 
  právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání,
    upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole,
         upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ,
            podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
               a  zacházení s majetkem školy,
naleznete v novém školním řádu  /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 Máme čtecí babičku  /od 4.5.2017/ a uvítáme další ČTECÍ BABIČKU ČI DĚDEČKA do MŠ Na Okraji
hledáme seniora, který by se zapojil do programu PŘEČTI, který by měl chuť se stát naším pohádkovým čtecím seniorem.
V případě, že o nějakém víte, který by chtěl číst dětem, kontaktujte ředitelku školky, nebo přímo paní Kateřinu Karbanovou na: katka@mezi-nami.cz
/zapojení do Klubu Pohádkových čtecích seniorů /
……………………………………………………………………………………………………………………………….


Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.
Návrhy a připomínky zasílejte na admin@msnaokraji.cz