Aktuality

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Na Okraji

v novém školním roce 2017/2018 

…………………………………………………………………………………………………………………

UPOZORNĚNÍ na omezení přístupu do školky – od 1.9. do 31.10.2017. Z důvodu 3. etapy rekonstrukce ulice Na Okraji.  Přístup autem do ulice Maříkova nebude možný.
Bližší informace na webu  www.doprava6.cz
www.praha6.cz

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

Informace o provozu a vnitřním režimu školy, 
  právech a povinnostech účastníků předškolní výchovy a vzdělávání,
    upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole,
         upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s ped. pracovníky MŠ,
            podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
               a  zacházení s majetkem školy,
naleznete v novém školním řádu  /viz Dokumenty/ – včetně povinného předškolního vzdělávání.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 Máme dvě čtecí babičky 🙂
(zapojené 
do mezigeneračního programu PŘEČTI)

od října 2017 navštěvují dle možností 1x týdně naší školku a po obědě dětem ze II., III. nebo IV. třídy čtou.
……………………………………………………………………………………………………………………………….


Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.
Návrhy a připomínky zasílejte na admin@msnaokraji.cz