Aktuality

Aktuálně

Léto 2023
připravujeme městský tábor Technický svět dětem ve dvou termínech:  17.7. – 21.7. a 24.7. – 28.7.2023.
Podrobné informace a přihlašování bude zveřejněno zde koncem ledna 2023.

…………………………

19.1.2023
Včasné omluvení dětí z docházky o blížících se prázdninách.
Prosím rodiče, 
aby nahlásili docházku svého dítěte v době pololetních – pátek 3.2.2023 a v následujícím týdnu – jarních prázdnin /od 6.2. – 10.2.2023/. Pokud nebude Vaše dítě docházet, zapište, prosím omluvenku do aplikace Naše MŠ. V uvedených dnech bude v MŠ omezený provoz.

………………………….
5.1.2023

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi“
Příspěvek na stravování dětem v mateřských školách a žákům základních škol v Praze 6
 Období leden – únor 2023 

Zastupitelstvo MČ Praha 6 svým usnesením č. ZMC-0018/22 ze dne 7.11.2022 v rámci projektu  „Pomoc rodinám s dětmi“ umožnilo čerpat finanční příspěvek na stravování dětí a žáků v mateřských a základních školách zřízených MČ Praha 6 v listopadu a prosinci 2022. Následně Rada MČ Praha 6 svým usnesením č.164/22 ze dne 19.12.2022 schválila pokračování tohoto projektu pro období leden až únor 2023.

Finanční příspěvek bude poskytnut přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodič/zákonný zástupce o něj požádá.

Rodič/zákonný zástupce požádá o prominutí úhrady za školní stravování na příslušném formuláři (viz Příloha č. 1), který je k dispozici na webových stránkách MČ Praha 6 www.praha6.cz, na webových stránkách příslušné mateřské nebo základní školy, případně v informačním systému jednotlivých MŠ a ZŠ  (např. komunikační platforma „Bakaláři“ nebo „Twigsee“) nebo v listinné podobě v kanceláři ředitele školy.

Rodič/zákonný zástupce strávníka (dítěte/žáka) v žádosti o příspěvek na stravné čestně prohlásí, že:

  • jeho dítě je přihlášeno ke školnímu stravování,
  • v souvislosti s aktuální ekonomickou situací konstatuje významné zvýšení výdajů své rodiny a bez příspěvku na úhradu stravování svého dítěte by byl nucen omezit jeho účast na stravování nebo zájmových kroužcích,
  • nečerpá pomoc v rámci „Balíčku okamžité pomoci Pražanům“ (Opatření ke zmírnění inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023),
  • souhlasí s úhradou obědů ze strany městské části Praha 6.

Vyplněnou a podepsanou žádost předá do školy/školského zařízení, které dítě/žák navštěvuje a kde je přihlášeno ke stravování.

Termín předání žádosti o prominutí úhrady za stravování pro období leden – únor 2023 je 10.1.2023.

Rodiče/zákonní zástupci mají povinnost odhlásit dítě ze stravování z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti včas, v souladu s podmínkami pro odhlašování školního stravování stanovenými příslušnou školou/školským zařízením. Za neodebrané a neodhlášené jídlo může být požadována úhrada dle obvyklého stravného.

Rodičům/zákonným zástupcům děti/žáků, kteří na období listopad, případně prosinec 2022 zálohu na stravné již zaplatili a podali žádost o prominutí úhrady za stravné na toto období, škola/školské zařízení finanční prostředky v plné výši vrátila.

Informace pro rodiče Projekt POMOC RODINÁM S DĚTMI

V případě zájmu, vyplňte žádost a podepsanou ji do 10.1.2023 odevzdejte ředitelce MŠ.

Žádost o prominutí úhrady za stravování v MŠ leden – únor 2023

Info o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobní údajů Projekt pomoc rodinám – příspěvek na stravování

…………………………………..

od 12.9.2022
Vážení rodiče,
naše školka se  používá elektronickou komunikaci s Vámi.
Přístupové heslo si vyzvedněte ve třídě u svých učitelek, abyste mohli komunikaci využívat.
Základní informace naleznete zde v příloze: Naše MŠ – školka blízká rodičům

……………………………………………..

Vážení rodiče, milé děti,
těšíme se na Vás od 1.9.2022.

V 1. třídě červený domeček a v 5. třídě oranžový domeček
bude probíhat adaptační režim:
Čtvrtek 1.9.                            8.00 – 9.30       s rodiči /ve školce dostanou první svačinu 🙂 /
Pátek    2.9.                            8.00 – 10.00     BEZ rodičů 

Pondělí  5.9.               7.45/8 – 11.00 bez rodičů /odchod ze zahrady/
Úterý     6.9.               7.45/8 – 11.00 bez rodičů /odchod ze zahrady/
Středa    7.9.               7.45/8 – 12.30  odchod po obědě
Čtvrtek  8.9.               7.45/8 – 12.30  odchod po obědě
Pátek     9.9.               7.45/8 – 12.30  odchod po obědě

Od následujícího týdne          12.9.-16.9.2022      možné zkoušet i s odpoledním odpočinkem, vše bude řešeno individuálně po dohodě s učitelkami ve třídě.

Provoz školy ve školním roce 2022/2023
Provoz školy začíná v 6.45 v červeném domečku, kde se děti schází do 7.30, poté se otevírají další třídy a odpoledne postupně zavírají. Provoz končí v 17.00 hodin ve 2. třídě zelený domeček. V provozu jsou všechny třídy.

Provoz tříd
1. Třída Červený domeček    6.45 – 16.15 /čt a pá do 16.00/
2. Třída Zelený domeček        7.30 – 17.00
3. Třída Žlutý domeček           7.30 – 16.45
4. Třída Modrý domeček         7.30 – 16.30
5. Třída Oranžový domeček    7.30 – 15.00
Prosíme o dodržení času nástupu dětí do tříd do 8.30 hodin.

Vyzvedávání dětí
po obědě – v čase 12.30 – 13.00
po odpočinku od 15.00 hodin
počítejte s časem, který je nutný na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, s oblečením v šatně, aby se škola mohla v 17.00 hodin zamknout.

Děti mají ve školce k dispozici v šatně na ramínku látkový pytel „kapsář“ na oblečení, ve třídách látkové i jednorázové ručníky, povlečení do postýlky.

Pokud máte jakýkoli dotaz, obraťte se na učitelku ve své třídě, všechny jsou profesionálky a mají bohaté zkušenosti s výchovou a vzděláváním dětí ve školce.

Obecné informace
Omlouvání dětí – do 8 hodin
Osobně x telefonicky x e-mailem (s předstihem) viz kontakty

Platby
Úplata za vzdělávání /školné/ se platí do 15. v měsíci, bezhotovostně na číslo účtu školy, pod osobním číslem dítěte /variabilní symbol/ které se každým rokem mění, informaci obdržíte začátkem měsíce od vedoucí školní jídelny. Výše na školní rok 2022/2023 činí 472,- Kč. 
Děti povinně se vzdělávající a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
Stravné se hradí na měsíc dopředu, bezhotovostně a pod stejným variabilním symbolem jako školné na účet školy, je možné hradit společně v jedné platbě spolu se školným. Předpis vystavuje vedoucí školní jídelny.

Oblečení
Protože se děti při hře venku lehce ušpiní, z hygienických důvodů se po návratu převlékáme do „domácího“. Dejte dětem jiné oblečení do třídy a na ven. Pokud tomu tak není, sype se z nich tráva, hlína a písek.
Volte oblečení jednoduché, které se dětem dobře obléká, nevhodné je s těsnou gumou u kalhot, rozbité zipy, malé nebo příliš velké boty, prstové rukavice. Dítě by mělo mít volný pohyb. Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí. Oblečení i boty dětem podepište, oni si ho nepoznají a my také ne, pokud ho najdeme mimo kapsář, nevíme komu patří, předejděte ztrátě nebo záměně.
bačkůrky do třídy – s pevnou patou (ne pantofle, nebo kroksy)
pohodlné oblečení do třídy – tričko, slabé tepláky, legíny, kalhoty, sukně, zástěrka, kraťasy, ponožky, punčocháče
sportovní oblečení na zahradu – tepláky, mikina, bunda, čepice nebo kšiltovka dle aktuálního počasí
náhradní oblečení – pro případ nehody uložené v sáčku v šatně
– spodní prádlo, tričko, ponožky nebo punčocháče, tepláky/legíny
pyžamo – v případě odpoledního odpočinku

něco navíc?
Tříleté děti by měly zvládnout:
– samostatně si obléci jednoduché oblečení, nazouvat, vyzouvat obuv, vědět, kde má oblečení, boty
– znát své jméno, umět si říci, co chce nebo potřebuje
– hygiena – umět si samostatně umýt ruce mýdlem, utřít ruce, samostatně použít WC, procvičujte utírání zadečku
– při stolování by měly děti samostatně držet lžíci (nekrmte je doma – učte je samostatnosti), pití z hrnečku i skleničky, čistota při jídle, při jídle sedět u stolu, používat kapesník – vysmrkat se
Je toho hodně, co by měly malé děti zvládnout, musí také reagovat na paní učitelku a její pokyny – je to jiné než s maminkou doma. Ve třídě je 25 docházejících dětí a učitelka jen jedna. Obě strany se musí respektovat, porozumět si, zvyknout si na sebe, dodržovat pravidla.

Případné dotazy pište na reditelka@msnaokraji.cz

Těšíme se na Vaše děti.                              

…………………………………………………………………………………………………………………………..

9.12.2021
V sekci dokumenty naleznete aktualizovaný PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – s úpravou cen stravného od 1.1.2022
V sekci dokumenty naleznete ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1.9.2021

………………………………………………………………………………….:………………………………………..

Ve školním roce 2022/2023 máme čtecí babičku
(zapojená do mezigeneračního programu PŘEČTI , Mezi námi o.p.s.)
 paní Ludmila K., čte dětem po obědě ve třídě oranžový domeček, školku navštěvuje 1x týdně. 

…………………………………………….

Mateřská škola Na Okraji získala v roce 2022 účelovou neinvestiční dotaci HMP na realizaci arboristických opatření v zahradě MŠ Na Okraji ve výši 100.000 Kč z „Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy na rok 2022„.

………………………………………………………………………………………………………………………………


DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Od 1.9.2022 – 31.8.2025 je naše instituce realizátorem projektu „Profesní rozvoj pedagogů MŠ Na Okraji III“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0002167, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 632.463,- Kč.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Doufáme, že jste zde našli informace, které hledáte.