Akce

Akce pořádané školou, jednotlivými třídami
i ve spolupráci se Společností rodičů a přátel při Mateřské škole Na Okraji z.s.
Sledujte nástěnky i svých kmenových tříd – podrobnější informace.

 ………………………………………………………………………………………..

Organizace školního roku 2019/2020 v Mateřské škole Na Okraji

Školní rok začíná v pondělí 2. září 2019

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019 – provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí ve středu 1. ledna 2020. Škola má zavřeno.

  • ve čtvrtek 2.1. a pátek 3.1.2020 – je škola v provozu

Jednodenní pololetní prázdniny školáků připadnou na pátek 31.ledna 2020 – provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Jarní prázdniny   24.2.-28.2.2020 provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020 – provoz omezen – třídy spojeny.

Na pátek 10. dubna a  pondělí VELIKONOČNÍ 13.4.2020 připadá státní svátek – MŠ zavřena.

Ve dnech státního svátku /pátky/ 1. 5. a 8.5.  2020 bude škola uzavřena.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31.8.2020. Provoz na škole přerušen.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/21 začne v úterý 1.září 2020.