Návod na naplnění práv Subjektu údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR v MŠ Na Okraji

Návod na naplnění práv Subjektu údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR v MŠ Na Okraji