O nás

Vítáme Vás na stránkách naší školy,

jsme mateřská škola jako každá jiná, ale možná právě ta, kterou hledáte.

Dovolujeme si představit Vám ji.

Mateřská škola Na Okraji

Zřizovatelem je Městská část Praha 6.

Od 1.7. 2001 jsme příspěvkovou organizací.

V přízemí budovy se nachází šatny dětí,  na konci chodby  5. /malá/ třída „Oranžový domeček“ a království kuchařek – kuchyně.

Po schodech dorazíme k 1. třídě označené „červeným domečkem“, kde se scházejí nejmladší děti,  ty o málo starší, mají ve 2. třídě na stejném podlaží „zelený domeček“. Do nejvyššího druhého patra stoupají nejstarší děti, které jsou ve 3.třídě ve „žlutém“,   a ve 4.třídě,  v „modrém domečku“.  Každým rokem postupují děti, pokud to jde, i se svými učitelkami, „výš“ do vyšší třídy, které jsou vybaveny zařízením vyhovujícím potřebám dětí, konkrétní věkové skupiny.

Provozní doba školy je od 6.45 do 17.00 hodin.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Mateřská škola Na Okraji byla vybudována v šedesátých letech minulého století a slavnostně otevřena 17. března v roce 1962. Byla prvním zařízením tohoto druhu na právě vznikajícím sídlišti Petřiny. Nachází se v klidné oblasti, je vzdálena od rušných komunikací. Z jižní strany má oplocený prostor zahrady, lemovaný vzrostlými stromy a za ním veřejné dětské hřiště. Hlavní vchod je z boku budovy. Budova je dvoupatrová, s rozlehlou, udržovanou a vybavenou zahradou, která je celoročně maximálně využívána.

Od doby svého založení prošla škola mnoha úpravami. Po získání právní subjektivity (1.7.2001), byla provedena celková oprava střechy a výměna rozvodu plynu. Kromě dílčích úprav vnitřku školy byly prováděny i úpravy zahrady – např. výměna asfaltového povrchu chodníčků za zámkovou dlažbu. Během let (2002-2004) proběhla rekonstrukce sociálních zařízení ve všech třídách, na schodišti, v šatnách a na chodbách byla vyměněna podlahová krytina, nově zařízeny šatny a v nich instalovány nové kryty na topení. V minulých letech byl zakoupen nový dřevěný nábytek do tříd a v roce 2005 zabudován nový herní sportovní prvek „Pyramida“ na zahradu. Původní zastaralý rozvod vody ve školní jídelně byl po havárii v jarních měsících r. 2005 díky rychlé pomoci zřizovatele vyměněn a poničená dlažba v kuchyni nahrazena novou. Nové jsou také dveře ve všech šatnách, vchodové dveře do budovy MŠ, včetně provozního vchodu do školní kuchyně. V srpnu 2008 byla výměna dosluhující okna za nová plastová a v létě 2009 dostala pískoviště nová dřevěná obložení. V letních měsících roku 2011 byla přebudována sociální zařízení a dětské umývárny. Budova prošla z větší části výměnou elektroinstalace, dokončení výměny elektroinstalace bylo realizována v létě 2012, spolu s přestavbou školnického bytu na novou – menší třídu, s kapacitou 15 míst, a částečně přebudována kuchyně s vytvořením přípravny jídel pro novou třídu a nová kancelář pro vedoucí školní jídelny.
Stavebními úpravami bylo umožněno navýšení kapacity školy o 19 míst na celkových 115 dětí. Škola má od léta 2013 novou zateplenou fasádu. Kuchyně prochází postupnou modernizací – v srpnu 2016 vybavena elektrickým konvektomatem. Úpravami také prochází zahrada /2014 odborné ošetření stromů, na jaře 2016 přibyla vrbová stavba IGLOO a pro pěstování rostlin, spolu s dětmi z jednotlivých tříd, mobilní truhlíky/. V jednání se zřizovatelem je rekonstrukce  zahradního domku a oprava oplocení.


Třídy

Mateřská škola má 5 tříd:

  1. třída: „Červený domeček“ – 1.patro
  2. třída: „Zelený domeček“ – 1.patro
  3. třída: „Žlutý domeček“ – 2. patro
  4. třída: „Modrý domeček“ – 2.patro
  5. třída: „Oranžový domeček“ – přízemí, samostatný zadní vchod

 

Maximální kapacita mateřské školy je 115 dětí. V naší škole jsou vzdělávány děti od tří do šesti/sedmi let, integrované děti se zdravotním postižením a s odkladem školní docházky.

Děti jsou ve třídách přibližně stejného věku a to v 1. třídě 3-4,5leté, ve 2. třídě 3-5leté, ve 3. třídě 4-6leté, ve 4. třídě 4,5-7leté a v 5. třídě 3-5leté.

Výše úplaty za vzdělávání činí ve školním roce 2018/2019: 580,-Kč. Podrobnosti viz Směrnice o úplatě (v MŠ).