Akce

Akce pořádané školou, jednotlivými třídami
i ve spolupráci se Společností rodičů a přátel při Mateřské škole Na Okraji z.s.
Sledujte nástěnky i svých kmenových tříd – podrobnější informace.

ČERVEN 2018

Mezinárodní Den Dětí oslavíme ve školce spolu s KOUZELNÍKEM
v pátek 1.6. už od 9 hodin
       
st.   13.6.2018 
 16.00  ZAHRADNÍ SLAVNOST s rozloučením s předškoláky
Pozvánka Zahradní slavnost 2018 Mš Na Okraji

26.6. 2018    16.30 Schůzka rodičů nově přijatých dětí

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Organizace školního roku 2017/2018 v Mateřské škole Na Okraji

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2017

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 – provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Škola má zavřeno.

Jednodenní pololetní prázdniny školáků připadnou na pátek 2. února 2018 – provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Jarní prázdniny  12.2. – 18.2. 2018 provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března – provoz omezen – třídy spojeny.

Na pátek 30. března 2018 a pondělí VELIKONOČNÍ 2.4.2018 připadá státní svátek – MŠ zavřena.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Provoz na škole přerušen.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.