Akce

Akce pořádané školou, jednotlivými třídami
i ve spolupráci se Společností rodičů a přátel při Mateřské škole Na Okraji z.s.
Sledujte nástěnky i svých kmenových tříd – podrobnější informace.

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Organizace školního roku 2018/2019 v Mateřské škole Na Okraji

Školní rok začíná v pondělí 3. září 2018

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018 – provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2017 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Škola má zavřeno.

  • ve čtvrtek 3.1. a pátek 4.1.2019 – omezený provoz dle počtu přihlášených

Jednodenní pololetní prázdniny školáků připadnou na pátek 1. února 2019 – provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Jarní prázdniny  18.2. – 24.2. 2019 provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019 – provoz omezen – třídy spojeny.

Na pátek 19. dubna a 2018 a pondělí VELIKONOČNÍ 22.4.2019 připadá státní svátek – MŠ zavřena.

 

V květnu po státním svátku 8.5.2019 ve čtvrtek 9. 5. a pátek 10.5.2019   bude omezený provoz dle počtu přihlášených.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1.9.2019. Provoz na škole přerušen.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2 září 2019.