Akce

Akce pořádané školou, jednotlivými třídami
i ve spolupráci se Společností rodičů a přátel při Mateřské škole Na Okraji z.s.
Sledujte nástěnky i svých kmenových tříd – podrobnější informace.                                                                            

ÚNOR 2018

Pokračují návštěvy solné jeskyně jednotlivými třídami.

pátek 2. února 2018 pololetní prázdniny – omezený provoz /třídy spojeny/

st 7.2.2017   9.30   Divadélko v MŠ   „O námořníku Čepičkovi“

 12. 2. – 18. 2. 2018       –   jarní prázdniny (Praha 6-10)  –   omezený provoz /třídy spojeny/

út. 27.2.2018    – dopoledne – maškarní rej  – KARNEVAL

 …………………………………………………………………………………………………………………………

Organizace školního roku 2017/2018 v Mateřské škole Na Okraji

Školní rok začíná v pondělí 4. září 2017

Podzimní prázdniny připadnou na   čtvrtek  26. října a pátek 27. října 2017  – provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v  sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý  2. ledna 2018. Vzdělávání začne ve středu  3. ledna 2018. Škola má zavřeno.

Jednodenní pololetní prázdniny školáků připadnou na pátek 2. února 2018  – provoz na škole omezen – třídy spojeny

Jarní prázdniny  12. 2. – 18. 2. 2018 provoz na škole omezen – třídy spojeny.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března – provoz omezen – třídy spojeny. 

Na pátek 30. března 2018  a pondělí VELIKONOČNÍ 2.4.2018  připadá státní svátek – MŠ zavřena.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna  2018.  Provoz na škole přerušen.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí  3. září 2018.