Zápis do MŠ

 

Zápis pro školní rok 2018/2019

(zahájení docházky do MŠ  3.9.2018)

PŘÍJEM  ŽÁDOSTÍ  2. 5. 2018  13.00 – 17.00 hod.

Informace k zápisu budou aktualizovány.

 

 

Informace k zápisu 2017

Přijímáme vyplněné a podepsané přihlašovací formuláře (žádost + evidenční list) včetně originálu či ověřené kopie lékařského potvrzení.
Při předávání žádosti s sebou prosím přineste RODNÝ LIST dítěte, průkaz totožnosti žadatele (zákonného zástupce) a potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).
Dítě lze přihlásit do více mateřských škol. V každé MŠ žadatel obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem, pod kterým bude zveřejněn přijatý uchazeč a ZÁPISOVÝ lístek.

ZÁPISOVÝ lístek žadatel odevzdá do zvolené mateřské školy 10. 5. 2017 13.00 – 17.00 hod.
Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do mateřské školy v určeném termínu (tj. 10. 5. 2017), bude takto uvolněné  místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2017 MŠ Na Okraji

Žádost 2017 – MŠ Na Okraji

Evidenční list – MŠ Na Okraji

Kritéria 2017-18 – MŠ Na Okraji