Zápis do MŠ

 

 

Zápis pro školní rok 2017/2018

(zahájení docházky do MŠ  1.9.2017)

PŘÍJEM  ŽÁDOSTÍ  2. 5. 2017  13.00 – 17.00 hod.
Přijímáme vyplněné a podepsané přihlašovací formuláře (žádost + evidenční list) včetně originálu či ověřené kopie lékařského potvrzení.
Při předávání žádosti s sebou prosím přineste RODNÝ LIST dítěte, průkaz totožnosti žadatele (zákonného zástupce) a potvrzení o trvalém pobytu dítěte (pokud není shodné s rodiči dítěte).
Dítě lze přihlásit do více mateřských škol. V každé MŠ žadatel obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem, pod kterým bude zveřejněn přijatý uchazeč a ZÁPISOVÝ lístek.

ZÁPISOVÝ lístek žadatel odevzdá do zvolené mateřské školy 10. 5. 2017 13.00 – 17.00 hod.
Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do mateřské školy v určeném termínu (tj. 10. 5. 2017), bude takto uvolněné  místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.

 

 

DEN  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ      22. 3. 2017       15.00 – 17.00 hod.

Zápis plakát DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017-18

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2017 MŠ Na Okraji

Žádost 2017 – MŠ Na Okraji

Evidenční list – MŠ Na Okraji

Kritéria 2017-18 – MŠ Na Okraji

Dodatek žádosti Souhlas poradenské služby, foto, mail 2017