Zájmové kroužky

Vážení rodiče,

programové zaměření naší školy je v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, usnadňovat dítěti jeho další životní a vzdělávací cestu, doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji.

Nad rámec kvalitní výchovně-vzdělávací práce s dětmi ve šk. roce 2017/2018 nabízíme aktivity:

ANGLIČTINA DOTOVANÁ od MČ Praha 6 „Jazyková Šestka“ + finanční spoluúčast rodičů–    pouze pro předškolní děti, výuka 1 vyuč. týdně, lektor z Jazykové školy Spěváček,
každý čtvrtek (3 skupiny po 8-13 dětech) v časech: 13.30 – 14.15, 14.20 – 15.05, 15.10 – 15.55 hod.

FLÉTNA – vede uč. paní Helena Čiháková, pro děti 5ti-leté a starší, mladší po dohodě s uč., bezplatné, 1 vyuč. hod. týdně (středa 12.30 – 13.00 hod.)

PLAVÁNÍ –zajištěno v Plavecké škole Plaváček, v bazénu v Tuchlovicích, ve 2. pololetí
 – květen/červen 8x, (11.15 – 12.00 hod), kapacita pro 50 dětí, přednostně děti starší, tj. ze 3. a 4. třídy,

děti potřebují plavky, čepici, ručník, mýdlo, pití., odjezd v 10.00 příjezd cca 13.15h.
Kurzovné á 65,-Kč/hod + doprava (bude ještě upřesněna dle dopravce a počtu účastníků, cca 1.500 na dítě/kurz).

SOLNÁ JESKYNĔ  na Petřinách (Klub kapitána Nema), vstupné 50,- Kč/hod. – dle zájmu

VÝTVARKA – vede výtvarnice paní Šormová, za úplatu, (externí lektor) 1 hod. týdně (2 -3 skupiny) ve středu od 14.30 – 15.30 (děti starší 3.-4. třída), 15.30 – 16.30 (ostatní: starší 4 let)

Celoročně:
TĚLOCVIČNA v ZŠ Petřiny – Sever v ul. Na Okraji – 2 hod. týdně, střídání tříd po týdnu (sledujte nástěnky), děti potřebují 1x za měsíc cvičební obuv s bílou podrážkou a převlečení na cvičení (2.–4.tř.), (1. a 5. tř. – nejmladší děti, dle zvládnutí přesunových a převlékacích možností případně  ve druhém pololetí)

Plánovaný rozvrh kroužků: 

Pondělí       Leden-březen 10-11 Solná jeskyně (4. tř.)
Úterý         Plavání – 2.pol. 10-13.15 h.
Středa       Flétna  12.30 – 13.00          Výtvarka /13.30-14.30/, 14.30-15.30 a 15.30-16.30 h.
Čtvrtek      Leden-březen 10-11 Solná jeskyně (3. tř.)
                 Dotovaná angličtina 13.30 – 14.15, 14.20 – 15.05, 15.10 – 15.55 hod.,

Pátek        Tělocvična – 10 -11,30 hod., Leden-březen 10-11 Solná jeskyně (5. tř.?, 1.tř.?)

Kroužky, kromě plavání (bazén Tuchlovice), bude-li dost zájemců (nejméně 6), začínají od října a budou probíhat: ODPOLEDNE v 5. „ORANŽOVÉ“ třídě

Lektor si děti vyzvedne ve třídě a po kroužku dovede zpět.
Rodiče si děti po kroužku vyzvedávají ze tříd.

Zahájení kroužků – od října 2017 – zápis v MŠ – nástěnka u hlavního vchodu